*1990

Kunstwerkstatt Atelier, Portrait Lukas Gallhammer
© Diakoniewerk
Die Kunstwerkstatt Kunst / Werkstätten
Gallneukirchen
Kunstwerkstatt Atelier Kunst / Werkstätten
Gallneukirchen
Kunstwerkstatt Macherei Kunst / Werkstätten
Gallneukirchen
Kunstwerkstatt Medien Kunst / Werkstätten
Gallneukirchen