دفتر شکایات مراجعین

چی​قسم می​توانم با دفتر شکایات به تماس شوم؟

  • به شماره ی تماس ذیل به ما پیام بدهید: +43 (0)6643552468.
  • به beschwerdestelle@diakonie.at برای ما یک ایمیل ارسال نمایید
  • از طریق واتساپ به نمبر +43 (0)6643552468برای ما پیام بگذارید.

ما در اولین فرصت، معمولا ظرف یک هفته به شما جواب خواهیم داد.

شکایت کردن هیچ کدام ضرر یا پیامد منفی برای شما ندارد.

خدمات دفتر شکایات رایگان هستند.

ما شکایت شما را جدی می​گیریم – لطفا با ما وارد تماس شوید!

البته، امکان گفتگوی مستقیم نیز با کارمند یا مدیر مرکز ما در مورد شکایت​تان برای شما فراهم می​باشد.

ما خدمات پناهندگان Diakonie و خدمات اجتماعی یک دنیا Diakonie را به عنوان موسسات اموزشی تلقی می​کنیم که منتقد نژاد پرستی هستند و به شیوه حساس به تبعیض جنسیت فعالیت می​کنند.

بازاندیشی مستمر، ارزیابی و توسعه بیشتر ساختارهای خود، شیوه​ های کار و خدمات از جمله دغدغه​ های مهم ما هستند. از این لحاظ، نگرش احترام و تکریم مراجعین رهرو راه ماست. اساس و بیان درک ما از حرفه ای بودن و کیفیت داشتن شیوه کاری ضد تبعیض و آزادی بخشی می​باشد.

دفتر شکایات مراجعین ما نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می​کند:

  • شکایت شما را دریافت می​کند و به گپ​​هایتان گوش می​دهد
  • با شما برای تنظیم شکایت​تان کار می​کند.
  • از شما در حل و فصل اختلافات یا مشکلات شما با مرکز مشاوره حمایت می​کند.
  • شرایطی را جهت گفت و گو و شفاف سازی مسائل فراهم میکند.
  • در صورت علاقه شما شکایت​تان را محرمانه حفظ می​کند.

تنها مراجعین فعلی مراکز خدمات پناهندگان Diakonie و خدمات اجتماعی یک دنیا Diakonie.

اگر بخواهید می​توانید به یک شخص خارج از مرکز مشاوره در رابطه با این موضوعات شکایت کنید:

  • خدماتی که مراکز ما به شما ارائه می​دهند.
  • طرز رفتار کارمندان با شما